• นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
175   คน
สถิติทั้งหมด
189252   คน
เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2557
นายชาติ มณีสา
นายชาติ มณีสา
ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลวังชัย
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลวังชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(อ่าน : 29)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 22 เมษายน 2567
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบ่าลตำบลวังชัยที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(อ่าน : 28)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 22 เมษายน 2567
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 (มกราคม-มีนาคม 2567ฉ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 34)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 1 เมษายน 2567
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 25)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 1 เมษายน 2567
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 413)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 23 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 434)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 9 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 445)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 476)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 29 มกราคม 2564
ประกาศสอบราคา
แบบประมาณราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำตลาดสดเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 1016)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 19 ธันวาคม 2560
แบบ ปร 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสหราษฏร์อุทิศ (ชุมชนโรงเรียน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 651)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 19 ธันวาคม 2560
แบบ ปร4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสหราษฏร์อุทิศ (ชุมชนโรงเรียน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 1013)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 19 ธันวาคม 2560
แบบ ปปช2 การจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนสหราษฏร์อุทิศ (ชุมชนโรงเรียน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 885)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 19 ธันวาคม 2560
เกี่ยวกับภาษี
ประกาศเทศบาลตำบลวังชัย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลวังชัย ตามพระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 601)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 26 พ.ย. 2562
ประกาศการประมูลเช่าตลาดสดและห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลวังชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 651)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 20 สิงหาคม 2561
คำสั่งมอบหมายการรับชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่าใบอนุญาตฆ่าสุกรฯ ทต.วังชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 508)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 18 เมษายน 2560
คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการขอทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ทต.วังชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 881)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 18 เมษายน 2560
จดหมายข่าวเกี่ยวกับภาษี
ประกาศ จดหมายข่าวภาษีเทศบาลตำบลวังชัย ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 592)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 3 มกราคม 2561
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เทศบาลตำบลวังชัย 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 742)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 5 มกราคม 2560
จดหมายข่าวเกี่ยวกับภาษีเทศบาลตำบลวังชัย ปี 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 860)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 2 มิถุนายน 2559
จดหมายข่าวเกี่ยวกับภาษีเทศบาลตำบลวังชัย ปี 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 967)  รายละเอียด »
โดย : ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง     เมื่อวันที่: 6 มกราคม 2558
ประกาศราคากลาง (ปปช.)
ประกาศราคากลาง บก 06 โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 466)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 9 ธันวาคม 2562
ประกาศราคากลาง บก 01 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักถนนวังเกิ้ง5 ข้างบ้านผอ.ปรีชา ชุมชนวังเกิ้ง 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 481)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 10 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลาง บก 01 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสกุลพานิช ชุมชนหนองนกเขียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 497)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 10 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลาง บก 01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด-เปิดเป็นช่วงๆถนนมุขศิริพูล 5 ชุมชนประชานิมิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 370)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 2 เมษายน 2563
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 736)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 4 ตุลาคม 2560

ประกาศราคากลาง บก 06 โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 466)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 9 ธันวาคม 2562
ประกาศราคากลาง บก 01 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักถนนวังเกิ้ง5 ข้างบ้านผอ.ปรีชา ชุมชนวังเกิ้ง 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 481)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 10 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลาง บก 01 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสกุลพานิช ชุมชนหนองนกเขียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 497)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 10 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลาง บก 01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด-เปิดเป็นช่วงๆถนนมุขศิริพูล 5 ชุมชนประชานิมิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 370)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 2 เมษายน 2563
ประกาศราคากลาง บก 01 โครงการก่อสรางรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด-เปิด เป็นช่วงๆทั้งสองข้างถนน ข้างหอพระธรรม ชุมชนหนองนกเขียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 350)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 23 มันาคม 2563
ประกาศราคากลาง บก 01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด-เปิดเป็นช่วงๆซอยบุรีด้านทิศตะวันออก ชุมชนประชานิมิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 454)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 23 มีนาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลวังชัย เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ไตรมาสที่ 1 งบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 644)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 4 มกราคม 2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ทต.วังชัย รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 592)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 8 ตุลาคม 2561
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ทต.วังชัย รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 912)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 9 ตุลาคม 2560
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ทต.วังชัย รอบ 6 เดือน (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 578)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 8 ตุลาคม 2561
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ทต.วังชัย รอบ 6 เดือน (ต.ค.2560-มีนาคม 2561) ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 787)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 5 เมษายน 2561
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ทต.วังชัย รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 873)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 9 ตุลาคม 2560
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 736)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 4 ตุลาคม 2560
ประกาศเทศบาลตำบลวังชัย เรื่อง การประมูลเช่าตลาดสดและห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลวังชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ 2
(อ่าน : 919)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 7 กันยายน 2561
ประกาศ ประมูลเช่าห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลวังชัย ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 588)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 30 ตุลาคม 2560
ประกาศผลการเปิดซองประมูลเช่าตลาดสดและห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลวังชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 847)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 20 กันยายน 2559
Video Thumbnail ถนนคนเดินเทศบาลตำบลวังชัย
Video Thumbnail กิจกรรมอุ่นไอรักแม่สู่ลูก
Video Thumbnail Ice bucket นายกกิตติ คำแก่นคูณ
Video Thumbnail old movie countdown

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน ทั่วไป ( 17 พ.ค. 67 ) ขก๐๐๒๓.๑/๑๓๕๓๖
ขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด ( 16 พ.ค. 67 ) ขก0023.6/ว13263

Protect The King กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สมาคมพนักงานส่วนตำบล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอนแก่นเว็บดอทคอม YouTube
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย กรมทางหลวง บ้านรัก ebay
Barbie y8 สำนักระบาดวิทยา สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณะสุข สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 
999 หมู่ 10 ถนนมุขศิริพูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-431508 โทรสาร. 043-431508
Admin Login