• นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
166   คน
สถิติทั้งหมด
189243   คน
เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2557
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลวังชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( 22 เมษายน 2567 )
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบ่าลตำบลวังชัยที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ( 22 เมษายน 2567 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 (มกราคม-มีนาคม 2567ฉ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 เมษายน 2567 )
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 เมษายน 2567 )
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 มีนาคม 2567 )
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 กุมภาพันธ์ 2567 )
ตารางประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 เมษายน 2567 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2ื ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 เมษายน 2567 )
รายการจัดซื้อจัดจ้างของเทศ่บาลตำบลวังชัย หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ( 3 เมษายน 2567 )
ตารางประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 เมษายน 2567 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน มีนาคา 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 เมษายน 2567 )
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 8 พฤศจิกายน 2566 )
ตารางแนบท้ายบันทึกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 มีนาคม 2567 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 มีนาคม 2567 )
ตรางแนบประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือนมกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 2 กุมภาพันธ์ 2567 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 2 กุมภาพันธ์ 2567 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 มกราคม 2567 )
ตารางประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างแนบประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 มกราคม 2567 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 มกราคม 2567 )
ประกาศเทศบาลตำบลวังชัย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10 ตุลาคม 2566 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 2 มกราคม 2567 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 2 มกราคม 2567 )
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์เทศบาลตำบลวังชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 สิงหาคม 2566 )
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10 สิงหาคม 2566 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก เดือนตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 พฤศจิกายน 2566 )
ตารางแนบประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 ธันวาคม 2566 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก เดือนพฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 พฤศจิกายน 2566 )
ตารางแนบประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 พฤศจิกายน 2566 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 ( 1พฤศจิกายน2566 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 ธันวาคม 2566 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


999 หมู่ 10 ถนนมุขศิริพูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-431508 โทรสาร. 043-431508
Admin Login