• นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
44   คน
สถิติทั้งหมด
159094   คน
เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (10 มี.ค. 2566)
เทศบาลตำบลวังชัย ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังผู้สูงอายุ ให้มาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ.2567) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (29 พ.ย. 2565)
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (15 ส.ค. 2565)
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (6 ก.ค. 2565)
รายงานผลการใช้จ่ายเงินจริงรวม งบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (28 เม.ย. 2565)
รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (27 เม.ย. 2565)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (27 เม.ย. 2565)
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม64-เมษายน65) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (26 เม.ย. 2565)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (25 เม.ย. 2565)
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (25 เม.ย. 2565)
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (18 เม.ย. 2565)
รายงานเงินสะสมและเงินสำรองเงินสะสม ไตรมาส 2 ปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (18 เม.ย. 2565)
รายงานงบแสดงฐานะการเงินปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (18 เม.ย. 2565)
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต.ค.64-มี.ค.65) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (23 มี.ค. 2565)
รายงานการวิจัย การสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชน ที่มีคุณภาพต่อการให้บริการ ของเทศบาลตำบลวังชัย (บทสรุปสำหรับผู้บริหาร) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (21 มี.ค. 2565)
รายงานการวิจัย การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ เทศบาลตำบลวังชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (21 มี.ค. 2565)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (2 มี.ค. 2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (28 ม.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลวังชัย เรื่อง การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (28 ม.ค. 2565)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (12 ม.ค. 2565)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (12 ม.ค. 2565)
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมตามโครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น กฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (16 ธ.ค. 2564)
คำสั่งเทศบาลตำบลวังชัย ที่ 554/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (15 ธ.ค. 2564)
เรื่อง การประมูลตลาดสดและห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลวังชัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (3 ก.ย. 2564)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (12 ก.ค. 2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังชัย ประจำปี 2561-2564 (7 ก.ค. 2564)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังชัย สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ก.ค. 2564)
รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลวังชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่24 ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (30 มิ.ย. 2564)
คำสั่งเทศบาลตำบลวังชัย เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับการขอทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (15 มิ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลวังชัย เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (15 มิ.ย. 2564)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


999 หมู่ 10 ถนนมุขศิริพูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-431508 โทรสาร. 043-431508
Admin Login