• นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
95   คน
สถิติทั้งหมด
193731   คน
เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ฐานข้อมูลตลาดสดเทศบาลตำบลวังชัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (13 มิ.ย. 2567)
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (13 มิ.ย. 2567)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (13 มิ.ย. 2567)
การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (13 มิ.ย. 2567)
รายงานการจัดการก๊าซเรือนกระจก ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (13 มิ.ย. 2567)
โครงการนโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เทศบาลตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (13 มิ.ย. 2567)
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้และพัฒนาศักยภาพ อสม.ด้านการดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเรื้อรัง ปี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (12 มิ.ย. 2567)
โครงการเสริมพลังผู้ป่วยเบาหวานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ปี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (12 มิ.ย. 2567)
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังชัย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (12 มิ.ย. 2567)
โครงการป้องกันการเจ็บป่วยฉุกเฉินในชุมชน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (12 มิ.ย. 2567)
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังชัย การพัฒนางานสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมจำนวน สุนัข-แมว ปี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (12 มิ.ย. 2567)
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำวังชัย การเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (12 มิ.ย. 2567)
โครงการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดในเขตเทศบาลตำบลวังชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (12 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนไฟฟ้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (11 มิ.ย. 2567)
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (12 มี.ค. 2567)
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (8 พ.ย. 2566)
ประกาศการรับจ่่ายเงินเทศบาลตำบลวังชัย ปี2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (31 ต.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลวังชัย แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (25 ต.ค. 2566)
นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (12 ก.ย. 2566)
โรคหลอดเลือดสมอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (11 ก.ย. 2566)
โรคมือเท้าปาก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (11 ก.ย. 2566)
โรคมะเร็งปากมดลูก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (11 ก.ย. 2566)
โรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (11 ก.ย. 2566)
โรคเบาหวาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (11 ก.ย. 2566)
โรคความดันโลหิตสูง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (11 ก.ย. 2566)
โรคไข้เลือดออก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (11 ก.ย. 2566)
ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (11 ก.ย. 2566)
การดูแลผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (11 ก.ย. 2566)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (10 ก.ค. 2566)
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ (10 ก.ค. 2566)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


999 หมู่ 10 ถนนมุขศิริพูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-431508 โทรสาร. 043-431508
Admin Login