• นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
86   คน
สถิติทั้งหมด
193722   คน
เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2557
ประกาศสอบราคา

แบบประมาณราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำตลาดสดเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 ธันวาคม 2560 )
แบบ ปร 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสหราษฏร์อุทิศ (ชุมชนโรงเรียน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 ธันวาคม 2560 )
แบบ ปร4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสหราษฏร์อุทิศ (ชุมชนโรงเรียน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 ธันวาคม 2560 )
แบบ ปปช2 การจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนสหราษฏร์อุทิศ (ชุมชนโรงเรียน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 ธันวาคม 2560 )
แบบ ปปช 1 การจ้างก่อสร้างถนนสหราษฏร์อุทิศ (ชุมชนโรงเรียน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 ธันวาคม 2560 )
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ 4/2561 การจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสหราษฎร์อุทิศ (ชุมชนโรงเรียน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 ธันวาคม 2560 )
ประกาศเทศบาลตำบลวังชั เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนสหราษฏร์อุทิศ (ชุมชนโรงเรียน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 ธันวาคม 2560 )
รายละเอียดโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสหราษฏร์อุทิศ (ชุมชนโรงเรียน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 ธันวาคม 2560 )
ใบเสนอราคา การจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนราษฏร์อุทิศ (ชุมชนศรีบุญเรือง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 ธันวาคม 2560 )
แบบ ปร 5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนราษฏร์อุทิศ (ชุมชนศรีบุญเรือง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 ธันวาคม 2560 )
แบบ ปร4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนราษฏร์อุทิศ (ชุมชนศรีบุญเรือง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 ธันวาคม 2560 )
แบบ ปปช 2 การจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนราษฏร์อุทิศ (ชุมชนศรีบุญเรือง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 ธันวาคม 2560 )
แบบ ปปช 1 การจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนราษฏร์อุทิศ (ชุมชนศรีบุญเรือง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 ธันวาคม 2560 )
เอกสารสอบประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนราษฏร์อุทิศ (ชุมชนศรีบุญเรือง)ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 ธันวาคม 2560 )
ประกาศเทศบาลตำบลวังชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนราษฎร์อุทิศ (ชุมชนศรีบุญเรือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 ธันวาคม 2560 )
รายละเอียดโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนราษฏร์อุทิศ (ชุมชนศรีบุญเรือง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 ธันวาคม 2560 )
แบบ ปปช 2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำตลาดสดเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 ธันวาคม 2560 )
แบบ ปปช 1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำตลาดสดเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 ธันวาคม 2560 )
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ 3/2561 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำตลาดสดเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 ธันวาคม 2560 )
ประกาศเทศบาลตำบลวังชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบายน้ำตลาดสดเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 ธันวาคม 2560 )
ใบเสนอราคา การจ้างก่อสร้างอาคารโครงเหล็ก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 ธันวาคม 2560 )
แบบ ปปช 2 การจ้างก่อสร้างอาคารโครงเหล็ก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 ธันวาคม 2560 )
แบบ ปปช 1 การจ้างก่อสร้างอาคารโครงเหล็ก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 ธันวาคม 2560 )
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ 2/2561 การจ้างก่อสร้างโครงการอาคารโครงเหล็ก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 ธันวาคม 2560 )
ประกาศเทศบาลตำบลวังชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโครงเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 ธันวาคม 2560 )
แบบ ปปช 7 จัดซื้อรถยนต์ 4 ประตู (รถบรรทุกกระบะแบบดับเบิ้ลแค็บ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13 พฤศจิกายน 2560 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อรถยนต์ 4 ประตู (รถบรรทุกกระบะแบบดับเบิ้ลแค็บ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13 พฤศจิกายน 2560 )
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานขอบเขตงาน (Terms Of Reference : TOR) การจัดซื้อรถยนต์ 4 ประตู (รถบรรทุกกระบะแบบดับเบิ้ลแค็บ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13 พฤศจิกายน 2560 )
ประกาศเทศบาลตำบลวังชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ 4 ประตู(รถบรรทุกกระบะแบบดับเบิ้ลแค็บ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13 พฤศจิกายน 2560 )
ปร5 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีต และ ฝาบ่อท่อระบายน้ำ (บ่อพัก) ถนนราษฎร์บำรุง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28 มีนาคม 2560 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


999 หมู่ 10 ถนนมุขศิริพูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-431508 โทรสาร. 043-431508
Admin Login