• นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
95   คน
สถิติทั้งหมด
193731   คน
เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2557
ประกาศราคากลาง (ปปช.)

ประกาศราคากลาง บก 06 โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 ธันวาคม 2562 )
ประกาศราคากลาง บก 01 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักถนนวังเกิ้ง5 ข้างบ้านผอ.ปรีชา ชุมชนวังเกิ้ง 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10 มิถุนายน 2563 )
ประกาศราคากลาง บก 01 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสกุลพานิช ชุมชนหนองนกเขียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10 มิถุนายน 2563 )
ประกาศราคากลาง บก 01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด-เปิดเป็นช่วงๆถนนมุขศิริพูล 5 ชุมชนประชานิมิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 2 เมษายน 2563 )
ประกาศราคากลาง บก 01 โครงการก่อสรางรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด-เปิด เป็นช่วงๆทั้งสองข้างถนน ข้างหอพระธรรม ชุมชนหนองนกเขียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23 มันาคม 2563 )
ประกาศราคากลาง บก 01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด-เปิดเป็นช่วงๆซอยบุรีด้านทิศตะวันออก ชุมชนประชานิมิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23 มีนาคม 2563 )
ประกาศราคากลาง ปปช1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลวังชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23มกราคม 2563 )
ประกาศราคากลาง ปปช 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสลซอยร่วมใจชุมชนศรีประเสริฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23มกราคม 2563 )
ประกาศราคากลาง ปปช 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด-เปิด เป็นช่วงๆุถนนซอยชวนชมถึงบึงห้วยซัน ชุมชนศรีประเสริฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 พฤศจิกายน 2562 )
ประกาศราคากลาง ปปช 1 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนข้างวัดศิลาอาสน์ ด้านทิศตะวันตก ชุมชนวังเกิ้ง 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 พฤสศจิกายน 2562 )
ประกาศราคากลาง ปปช 1 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนซอยบูรพา ชุมชนหนองนกเขียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 พฤสศจิกายน 2562 )
ประกาศราคากลาง ปปช1 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังถนนไปฝายน้ำล้นห้วยหินขาว ชุมชนหนองนกเขียน 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 พฤศจิกายน 2562 )
ประกาศราคากลาง ปปช 1 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนซอยร่มฉัตร หนองนกเชียน 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 พฤศจิกายน 2562 )
ประกาศราคากลาง บก 01 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประธานชุมชน(แม่สุนันทา) ชุมชนวังเกิ้ง 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 5 มีนาคม 2563 )
ประกาศราคากลาง บก 01 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนสหราษฎร์อุทิศ ชุมชนโรงเรียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 8 มิถุนายน 2563 )
ประกาศ ราคากลาง ป.ป.ช. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ และดัดแปลงอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28 เมษายน 2558 )
ประกาศ ราคากลาง ป.ป.ช. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนราษฎร์บำรุง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 พฤษภาคม 2558 )
ประกาศราคากลาง ปปช. ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนมุขศิริพูล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 มีนาคม 2558 )
ประกาศราคากลาง ปปช.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนเทิงวิเศษทั้งสองข้างถนน (รายจ่ายค้างจ่าย) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 กุมภาพันธ์ 2558 )
ประกาศราคากลาง ปปช. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ถนนราษฎร์บำรุง (รายจ่ายค้างจ่ายประจำปีงบประมาณปี 2557) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 กุมภาพันธ์ 2558 )
ประกาศราคากลาง ปปช. ก่อสร้างดัดแปลงและปรับปรุงห้องน้ำชั้นล่าง และปรับปรุงห้องน้ำชั้นบนอาคารเทศบาลตำบลวังชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 6 พฤศจิกายน 2557 )
ประกาศราคากลาง ปปช. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด. 1) แบบตอกเข็ม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 14 ตุลาคม 2557 )
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนเทิงวิเศษด้านทิศเหนือของถนน และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรเหล็ก (เปิด-ปิด) ถนนหน้า อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย (จ่ายขาดเงิสะสม) น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 สิงหาคม 2557 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาเปิด – ปิดเป็นช่วงๆ และก่อสร้างถนน ซอยตรงข้ามสระหนองกุง ด้านทิศตะวันออก (ซอยร้านพันตา) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 สิงหาคม 2557 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


999 หมู่ 10 ถนนมุขศิริพูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-431508 โทรสาร. 043-431508
Admin Login