• นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกิตติ คำแก่นคูณ
    นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
92   คน
สถิติทั้งหมด
193728   คน
เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2557
ข่าวกิจกรรม
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ชุมชนประชานิมิต/ชุมชนโรงเรียน/ชุมชนศรีประเสริฐ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
(เข้าชม : 5)
NO GIFT POLICY
(เข้าชม : 104)
นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ได้ขอความร่วมมือ และมอบนโยบาย และกิจกรรมอื่นๆ ที่จะได้ขอความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาเทศบาลตำบลวังชัยต่อไป เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังชัย
(เข้าชม : 73)
นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย ให้การต้อนรับ ท่านสุระชัย ศิลป์ประกอบ พลังงานจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมและติดตามระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ได้รับการจัดสรรให้แก่กลุ่มเกษตรกร รวม 4 กลุ่ม พร้อมทดสอบการใช้งานของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
(เข้าชม : 90)
เทศบาลตำบลวังชัย จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมความรู้เพื่อความพร้อมเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง BBL และการจัดทำคำขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ SOLAโดยมีเทศบาลตำบลสะอาด เทศบาลตำบลกุดน้ำใส เทศบาลตำบลม่วงหวาน เทศบาลตำบลลำน้ำพองและเทศบาลตำบลซำสูง เข้าร่วมการอบรมฯ เมื่อ
(เข้าชม : 75)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 00.30น - 01.30น งานป้องกันฯร่วมกับปกครองอำเภอ สภ.น้ำพอง สรรพสามิต ออกตรวจสถานประกอบการในเขตพื้นที่
(เข้าชม : 81)
โครงการ "แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 28 ตุลาคม 2566
(เข้าชม : 62)
ประชุมคณะกรรมการขุมชนทั้ง 14 ชุมชน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนในชุมชน พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของชุมชน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และกิจกรรมอื่นๆ ในชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
(เข้าชม : 63)
เมื่อวันที่ 9 ต.ค.66 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ทต.วังชัย การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา กรณ๊สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของอาสาสามัครสาธารณสุข อ.น้ำพอง ระหว่าง นายอำเภอ นายทะเบียนสมาคมฯ นายกสมาคม และตัวแทนผู้เสียหาย
(เข้าชม : 81)
ทต.วังชัย จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ สำหรับรับเสด็จฯในวันที่ 24 ต.ค.66
(เข้าชม : 69)
การแก้ไขปัญกาผู้ช่วยจิตเวช ในชุมชน ณ วัดหนองกุง เป็นการบูรณาการร่วมระหว่าง วัดหนองกุง ทต.วังชัย ทต.ลำน้ำพอง สภ.น้ำพอง รพ.สต.หนองกุง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองกุง (กรณี นายทรงศักดิ์ แก้วใน)
(เข้าชม : 70)
นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย ปลัดเทศบาล และพนักงาน ให้ความช่วยเหลือ พร้อมแนะนำวิธีแก้ไขปัญหา กรณีบ้านนางทอง อินทรีย์ ชุมชนหนองนกเขียน 1
(เข้าชม : 54)
ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพรเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา วันที่ 10 ต.ค.66
(เข้าชม : 49)
ประชุมพนักงาน ลูกจ้าง ติดตามผลการปฏิบัติงาน และชี้แจงเรื่องจริยธรรม ผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภา เมื่อวันที่ 7 เม.ย.66
(เข้าชม : 124)
ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(เข้าชม : 149)
นายกิตติ คำแก่นคูณ นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย พนักงานเทศบาล ออกแจกสื่อประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติงานและคู่มือ ข้อกฏหมาย การเตรียมเอกสาร เพื่อประกอบในการติดต่อราชการ ในโอกาสนี้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือในโอกาสต่อไป
(เข้าชม : 136)
ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง สังกัดกองช่าง ออกสำรวจความชำรุดของถนน พร้อมดำเนินการซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพการใข้งานที่ดีและปลอดภัย (17 ก.พ.66)
(เข้าชม : 138)
ท่านชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง มอบหมายให้ ท่านปลัดอาวุโสอำเภอน้ำพอง สาธารณสุขอำเภอน้ำพอง สรรพสามิตอำเภอน้ำพอง สรรพากรอำเภอน้ำพอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำพอง เข้าตรวจสอบสถานบันเทิงในพื้นที่ เนื่องจากได้รับการร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ เพ
(เข้าชม : 126)
กิจกรรมงานรวมพลังสามัคคี รวมของดีอำเภอน้ำพอง “บุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี 2566” วันที่ 8-9ก.พ.66
(เข้าชม : 131)
8 ก.พ. 66 ท่านชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง เยี่ยมชมซุ้ม ของดี ของเทศบาลตำบลวังชัย ที่จัดในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ โดยมี นายกิตติ คำแก่นคูณ และคณะให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ สินค้าที่มีจำหน่ายในซุ้ม
(เข้าชม : 136)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
999 หมู่ 10 ถนนมุขศิริพูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-431508 โทรสาร. 043-431508
Admin Login